Kệ thờ Phật Quan Âm

Kệ thờ Phật sắp xếp như thế nào là đúng phong thủy?

Thờ tượng Phật không phải là việc ngẫu hứng thích là mua về thờ mà nó phải xuất phát từ sự thành tâm của gia chủ muốn mang về nhà để thờ. Mục đích của việc lập kệ thờ Phật với tâm luôn mong muốn lĩnh hội ngọn đèn trí tuệ của ngài.

Chi tiết